Az alábbi emuláció paneleket terveztem meg, amelyek a mesterprogramomban is szerepelnek:
 1. Lépcsőházi automatika feladat: A feladat során egy 3 szintes lakóépület lépcsőház világítását kell megtervezni. Az emulációs panel egy lakóházra hasonlító nyomtatott áramkör, amely tartalmaz a feladathoz 3 nyomógombot és a világításhoz 3 db LED-et. A hagyományos időzített világításon kívül a tanulónak extra opciókat is meg kell valósítaniuk: hosszú gombnyomásra lekapcsolás, kétszeri gyors megnyomásra állandó világítás, hibajelzés beragadt gomb esetén.

 2. Kirakatvilágítás feladat: A tanulóknak egy üzlet kirakatvilágítását kell megtervezni. Az emulációs panelon kapcsolók, nyomógombok, alkonykapcsoló és mozgásérzékelő, valamint LED-ek találhatók a minimális, a normál és a kiegészítő világításhoz. A feladat során a napszaknak, a nyitvatartási időnek és a kirakat előtt elhaladó vásárlók függvényében kell vezérelni a lámpákat.

 3. Szellőztető rendszer: A feladatban egy mélygarázs szellőztetőrendszerének felügyeletét kell megoldani. A panelon található 4 db ventilátor egy nyomógomb, egy piros, egy sárga és egy zöld lámpa. A működő ventilátorok számától függően a programnak piros, sárga, vagy zöld jelzést kell adniuk az autók számára.

 4. Almacsomagoló: Az emulációs berendezés egy almák csomagolására képes rendszert emulál. A panel emulál 2 futószalagot, egy helyzetérzékelőt a dobozoknak és egy optikai érzékelőt az almák számolásához. Tartalmaz egy START és egy STOP nyomógombot, valamint egy üzemjelző lámpát. Az érzékelőknek megfelelően olyan vezérlést kell megvalósítaniuk a tanulóknak, hogy minden egyes dobozba 10 db alma kerüljön.

 5. Tisztítóberendezés: Az eszköz egy pneumatikus hengerrel vezérelt fel-le mozgó kosarat emulál, amelynek helyzetét 2 végálláskapcsoló jelzi. Található rajta még egy START nyomógomb és egy üzemjelző lámpa. A feladat során a tanulónak meg kell oldani a végállás érzékelők figyelésével a henger mozgatását úgy, hogy a kosár egy megadott ideig tartózkodjon a fürdőben, illetve egy adott ciklusszám után álljon le a készülék.

 6. Útkereszteződés mellékúttal: Az emulációs panel többfajta közlekedési szituáció megvalósítására alkalmas. Tartalmaz kapcsolókat és nyomógombot jelzőlámpákat és gyalogátkelő helyet. A feladat: egy kereszteződésben a főút és a mellékutak kereszteződését közlekedési lámpával irányítják. Egy megadott ütemdiagram alapján kell kapcsolgatni a piros a sárga, és a zöld lámpákat. Az időegység – egy ütem ideje – 5 s. A berendezést a BE_KI nyomógombbal lehet üzembe helyezni. A K1 kapcsolóval a normál (K1=Be) és a villogó sárga (K1=Ki) üzemmód között lehet váltani. A villogás frekvenciája 2 Hz.

 7. Variációk gyalogátkelőhely vezérlésére: A feladatokhoz az előző emulációs panelt lehet felhasználni. Az első verzióban egy automatikus váltott irányú vezérlést kell megvalósítani, ahol az egyes ütemek idejét egy potenciométerrel lehet változtatni megadott tartományon belül. Ehhez a beépített A/D átalakítót kell használni. A másik verzióban a gyalogosok kezdeményezhetik a zöld fázist egy gomb megnyomásával, kiegészítve azzal, ha adott időn belül nem történik gomb nyomás, akkor automatikusan beiktat egy zöld ciklust.

 8. Szobatermosztát: A feladatban egy lakóház fűtését-hűtését kiszolgáló automatikát kell elkészíteni. Az emulációs panelen ehhez található 4 db hétszegmenses kijelző a hőmérséklet kiíratásához, egy LCD kijelző egyéb információk megjelenítéséhez (pl. téli vagy nyári üzemmód), nyomógombok a hőmérséklet beállításához, üzemmód váltó kapcsoló, valamint egy kétszínű LED a fűtés-hűtés aktív állapotának jelzésére. A cél egy olyan program megírása, amellyel be lehet állítani bizonyos határok között a kívánt hőmérsékletet, amit a program el is küld a kijelzőnek. Majd ennek, illetve a külső hőmérsékletnek és az üzemmódnak megfelelően kapcsolja a fűtést, vagy a hűtést.

 9. Vagontöltő berendezés: A feladatban egy vagont a szilárd anyag tárolóból (siló), adagolócsiga és szállítószalag segítségével kell feltölteni. Az adagolást a STRART gomb megnyomásával engedélyezik. A vagon csak akkor tölthető, ha megfelelő pozícióban van, amit egy érzékelő jelez. A vagon töltöttségét szintén egy érzékelő jelzi. Az adagoló csigát és a szállítószalagot az érzékelők jelének figyelembe vételével, valamint úgy kell vezérelni, hogy az anyag ne torlódhasson fel. Az emulációs panelen megtalálható a START és a STOP nyomógomb, a két üzemjelző lámpa, az érzékelők, valamint a szállítószalag és az adagolócsiga modellje.

 10. Útfelbontást jelző lámpa: A panel egy mobil jelzőlámparendszert emulál, amelyet útfelbontások forgalomirányítására alkalmas. Tartalmaz két jelzőlámpát, két érzékelőt az autók jelenlétének detektálására és egy kapcsolót, amellyel üzembe lehet helyezni. A tanulónak a feladatban meg kell oldaniuk a lámpák vezérlését az autók érkezésének figyelésével különböző prioritások – pl. a balról jövők élveznek elsőbbséget – mentén.

 11. Festékkeverő berendezés: Az emulációs panel két különböző folyadék – pl. festék – megfelelő arányú összekeverésére alkalmas berendezést emulál. A folyadékok tartályba juttatásához tartalmaz két feltöltőszelepet, a kész keverék felhasználásához pedig e leengedő szelepet. A tartályban a folyadékszintet két érzékelő jelzi. A folyamatot négy nyomógomb segítségével lehet vezérelni: Start, Stop, Leengedés, Nyugta. A keverés folyamatáról pedig egy lámpa ad információt. A feladat során a tartály vezérlésének automatizálását kell megoldaniuk a tanulókat. A megfelelő arányokat a szelepek nyitási idejével kell beállítani. Adott ciklusszám elérése után gondoskodni kell a tartály leürítéséről és tisztításáról. A tisztítás befejezését a kezelőnek kell